Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Tôn Hoa Sen chiếm phần lớn thị phần tôn cả nước

(24/09/2015 5:28:39 PMTheo số liệu báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8 năm 2015, bán hàng tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL&SPM) đạt 173.440 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chiếm thị phần lớn nhất.
Có 5 doanh nghiệp chiếm thị phần tôn mạ KL&SPM lớn nhất là Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP Tôn Đông Á, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty CP thép China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC), Công ty CP thép Nam Kim. 

Trong đó, Tôn Hoa Sen sản xuất ước đạt 904.131 tấn, 513,366 tấn, chiếm 39,3% thị phần tôn mạ KL&SPM. Tôn Đông Á sản xuất ước đạt 112.862 tấn, bán hàng ước đạt 105.551 tấn, chiếm 13,80% thị phần. Tôn Phương Nam sản xuất ước đạt 155.010 tấn, bán hàng đạt 79,885 tấn, chiếm 10,44% thị phần. CSVC sản xuất ước đạt 97.728 tấn, bán hàng đạt 79,360 tấn, chiếm 10,37% thị phần. Nam Kim sản xuất ước đạt 174.980 tấn, bán hàng đạt 74.028 tấn, chiếm 9,68% thị phần.


Tôn Hoa Sen chiếm phần lớn thị phần tôn cả nước

Về tình hình sản xuất, tháng 8/2015, sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL&SPM) của các thành viên Hiệp hội Thép đạt 255.118 tấn, giảm 4,6% so với tháng 7 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 173.440 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, xuất khẩu tôn mạ đạt 73.296 tấn, giảm 1,4% so với tháng 7 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Cộng dồn 8 tháng năm 2015, sản xuất tôn mạ KL&SPM của các thành viên VSA đạt 1.961.157 tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 1.333.937 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu tôn mạ trong 8 tháng năm 2015 ước đạt 568.879 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Vinanet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.